Czeglédi Noémi publikációs jegyzék

 

Szerkesztés:

„Birodalmam alatt…” Gróf Grassalkovich Antal a birtokos, mecénás és magánember. Tanulmánykötet a Gödöllői Királyi Kastély és a Gödöllői Városi Múzeum szervezésében 2011. szeptember 16-án megrendezett Gróf Grassalkovich Antal című konferencia előadásaiból. Gödöllői Múzeumi Füzetek 14. Gödöllő, 2015.

 

Tanulmány:

A magyar cserkészet az első világháború idején. In: Kerényi B. Eszter (szerk.): A hosszú 19. század. A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY és a GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM szervezésében a Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színházában 2014. szeptember 23-án tartott tudományos konferencia anyaga. Gödöllői Múzeumi Füzetek 16. Gödöllő, 2017. 113–133.

Magyar gazdatisztek a 19. századi gödöllői és hatvani úriszéken. In: Szirácsik Éva (szerk.): Nagyváthy és a magyar uradalmak. Dominium III. Budapest, 2017. 173–186.

Nyaralók és turisták Gödöllőn a kiegyezéstől a második világháború végéig. In: Kerényi B. Eszter (szerk.): Élet a kastély vonzásában. Gödöllő, a nyaralóhely (1867–1945). A Gödöllői Városi Múzeum 2017. március 31–szeptember 17. között megrendezett kiállításához kapcsolódó tanulmánykötet és kiállítási katalógus. Gödöllői Múzeumi Füzetek 15. Gödöllő, 2017. 7–40.

Egy gyilkossági per anatómiája. Főbenjáró perek a reformkori úriszék előtt. In: Szirácsik Éva (szerk.): Egyházi és világi uradalmak. Dominium II. Budapest, 2016. 77-96.

Gödöllő kataszteri birtokvázlata a Gödöllői Városi Múzeum Térképtárában. Catastrum, 2. évf. 2015. 1. sz. 34-42.

Grassalkovich I. Antal pallosjoga. In: Czeglédi Noémi (szerk.): „Birodalmam alatt…” Gróf Grassalkovich Antal a birtokos, mecénás és magánember. Gödöllői Múzeumi Füzetek 14. Gödöllő, 2015. 129-140.

Püspökvác szóbírósága. In: Szirácsik Éva (szerk.): Régi nagybirtokok, új kutatások. Dominium I. Budapest, 2015. 67-73.

Birtokok, birtokosok, pallosjog. In: Szirácsik Éva (szerk.): Élet a birtokon. Discussiones Neogradiensis 13. Salgótarján, 2013. 29-36.

A falusi elöljárók szerepe a feudális jogszolgáltatásban. In: Dr. Szirácsik Éva (szerk.): Feudális társadalom? Discussiones Neogradienses 11. Salgótarján, 2011.

A Magyar Cserkészszövetség gyűjteménye a Gödöllői Városi Múzeumban. Történeti Muzeológiai Szemle. 10. sz. Budapest, 2010. 197-204.

Úriszéki bíráskodás a 19. század első felében a gödöllői uradalomban. Történeti Muzeológiai Szemle, 9. sz. Budapest, 2009. 55-74.

Szóbíróság és „adósságkezelés” egy reformkori uradalomban. Debreceni Szemle, VXII. évf. 3-4. sz. Debrecen, 2009. július-október. 303-314.

Egy ügyész élete a XIX. századi gödöllői uradalomban. In: Kerényi B. Eszter (szerk.): A Sina család Magyarországon. Tanulmányok. Gödöllői Múzeumi Füzetek 6. Gödöllő, 2004. 57-62.

 

Társszerző Szőke Balázs:

Hol született Török Ignác? In: AETAS. Szerk.: Pelyach István, Szeged, 2013. 28. évf. 2. sz. 136-142.

Társszerző Fábián Balázs:

Fejezetek Gödöllő 18. századi fejlődéséből. In: Czeglédi Noémi-Fábián Balázs: „Birodalmam alatt…” (Gróf Grassalkovich Antal) Gödöllő mezőváros élete a 18. században. Gödöllői Múzeumi Füzetek 12.

Gödöllő, 2011. 7-41.

 

 

Könyv- és folyóiratszemle:

 

Gödöllő története I. A kezdetektől 1867-ig. Gödöllő, 2007., II/1-2.  1867-1945. Főszerk.: G. Merva Mária Gödöllő, 2013. In: Történeti Muzeológiai Szemle (szerk.: Ihász István, Pintér János) Budapest, 2015.

Discussiones Neogradienses 13. Élet a birtokon. Szerk.: Szirácsik Éva. Salgótarján, 2013. In: Történeti Muzeológiai Szemle (szerk.: Ihász István, Pintér János) Budapest, 2014. 305-308.

Discussiones Neogradienses 10. Uradalmak kora. Történeti Muzeológiai Szemle. 11. sz. Budapest, 2011. 357-360.

 

Cikk:

Levéltári hagyaték a Gödöllői Városi Múzeumban. Magyar Múzeumok, 2003. 1. sz. 30-31.

 

Konferencia előadások:

Perek és érzelmek. Az érzelmek története. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2017. évi konferenciája. Esterházy Károly Egyetem Károly Róbert Campusa. Gyöngyös, 2017.

Reformátusok szerepe a hazai cserkészmozgalom megalapításában. „A refomáció 500 éve”. XIX. Levéltári nap. Magyar Nemzeti levéltár Baranya Megyei Levéltára. Pécs, 2017.

Az osztályos perekről. Gazdálkozás az uradalmakban. 9. Országos uradalomtörténeti konferencia. (Nemzetközi tudományos konferencia). Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár és Magyar Uradalomtörténeti Társaság. Budapest, 2017.

A Magyar Cserkészcsapatok háborús bizottsága. Háborús hétköznapok II. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. Budapest, 2016.

Az ismeretlen földesasszony, Bossányi Krisztina. A földesurak szerepe 8. Nemzetközi Uradalomtörténeti Konferencia. Miskolci Egyetem. Miskolc, 2016.

Az első világháború hatása a magyar cserkészmozgalomra. A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására. Szegedi Tudományegyetem. Szeged, 2015.

Magyar gazdatisztek a 19. századi gödöllői úriszéken. Nagyváthy és a Magyar uradalmak. 7. Országos uradalomtörténeti konferencia. Pannon Egyetem, Georgikon Kar. Keszthely, 2015.

A cserkészmozgalom és az első világháború. „ A hosszú 19. század” Tudományos konferencia a Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színházában. Gödöllő, 2014.

Egy gyilkossági per anatómiája. Főbenjáró ügyek a reformkori úriszék előtt. „Egyházi és világi uradalmak” 6. országos uradalomtörténeti konferencia. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Budapest, 2014.

Püspökvác szóbírósága. 5. Uradalomtörténeti konferencia. Dornyai Béla Múzeum. Salgótarján. 2013.

Karrier és magánélet. Az uradalmi ügyész hétköznapjai Gödöllőn. 4. Országos uradalomtörténeti konferencia. Nógrádi Történeti Múzeum. Salgótarján, 2012.

Grassalkovich I. Antal pallosjoga. Grassalkovich I. Antal konferencia. Gödöllői Királyi Kastély-Gödöllői Városi Múzeum. Gödöllő, 2011.

Birtokok, birtokosok, pallosjog. A feudális kori pallosjog kutatásának lehetőségeiről. Birtokok és birtokosok. 3. Országos uradalomtörténeti konferencia. Nógrádi Történeti Múzeum. Salgótarján, 2011.

Úrbérrendezés a gödöllői uradalomban. Fejezetek 650 év történetéből c. konferencia. Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllő, 1999.

 

Kiállítások:

Élet a kastély vonzásában. Gödöllő, a nyaralóhely (1867–1945) című időszaki kiállítás. Gödöllői Városi Múzeum. Gödöllő, 2017.

Gyarapodó gyűjteményünk 2012–2016 című időszaki kiállítás. Gödöllői Városi Múzeum. Gödöllő, 2017.

Hommage ’a Gödöllő című időszaki kiállítás. Gödöllői Városi Múzeum. Gödöllő, 2016.

A mi városunk. Állandó helytörténeti kiállítás. Gödöllői Városi Múzeum. Gödöllő, 2016.

Kisközösség, nagy élmény! A magyar cserkészet 100 éve. Időszaki kiállítás. Magyarság Háza. Budapest, 2014.

Hetedhét országból Emlékkiállítás a jamboree 80. évfordulója alkalmából. Időszaki kiállítás. Királyi Váró. Gödöllő, 2013.

„Birodalmam alatt…” (Gróf Grassalkovich Antal) Gödöllő mezőváros élete a 18. században. Időszaki kiállítás. Gödöllői Városi Múzeum. Gödöllő, 2011.

A magyar cserkészet története 1910-től napjainkig. Állandó kiállítás. Gödöllői Városi Múzeum. Gödöllő, 2009.

 

Gödöllői Városi Múzeum