„HOMMAGE À GÖDÖLLŐ”
Gödöllő a gödöllői művészek szemével az elmúlt 100 évben

(2016. március 20 – szeptember 18.)

„Hommage à Gödöllő”

Gödöllő a gödöllői művészek szemével az elmúlt 100 évben

Gödöllő várossá nyilvánításának 50. évfordulójára a Gödöllői Városi Múzeum összegyűjtötte és bemutatja azokat a gyűjteményében őrzött műveket, amelyeket az itt alkotó művészek szépnek, kedvesnek tartottak.

A múzeum képzőművészeti anyaga a gödöllői művésztelep gyűjteménye mellett azokból a festményekből és grafikákból áll, amelyeket a múzeum korábbi munkatársai, sőt alapítói gyűjtöttek össze. A most először kiállított alkotások egy érdekes, felfedezésre váró csoportját alkotják ennek az anyagnak. Az alkotó művészek kilétét a Remsey család még köztünk lévő tagjainak köszönhetően sikerült megismerni. Segítségükkel újabb adatokat, helyi művészettörténeti eseményeket lehetett kötni a nevekhez és a művészeti csoportosulásokhoz. A Gödöllői Városi Múzeum nagy vállalkozása volt Gödöllő város történeti monográfiájának megírása, amelyben a múzeum minden munkatársa részt vett. E munkának köszönhetően tisztázódtak olyan összefüggések, amelyeknek korábban csak egyes láncszemei voltak ismertek.

A múzeum jelen kiállítása a helytörténeti és művészettörténeti kutatás együttes eredménye. Az ábrázolások nagy részének helyszínét sikerült pontosítani. A művészek a 100 év alatt sok esetben választották témájukként ugyanazokat a helyszíneket. A legtöbb képen Máriabesnyő, az Erzsébet-park, a Gödöllői Király Kastély, a Szentjakabi tó és Gödöllő természeti környezete szerepel. A képek között a látogató találkozhat olyanokkal is, amelyeket nem képzőművészeti értékük, hanem helytörténeti jelentőségük miatt őriz múzeumunk, mivel már lebontott épületeket ábrázolnak.

A múzeumban folyó kutatás eredményeként sok érdekes dologgal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, ha a teremben elhelyezett érintőképernyőn megkeresik Gödöllő egyes személyeiről, helyszíneiről és eseményeiről szóló ismertetőt. Itt részletesen olvashatnak a Máriabesnyőhöz kötődő Mária-kultuszról, a belvárosban található Mária-oszlopról és a Szent Flórián szoborról, a településen nyaraló Blaha Lujzáról, a Dolfin és Hirling családról, az Erzsébet-parkról, a Gödöllői Király Kastélyról, a Darányi utcai piacról, a gödöllői művészek által kedvelt Szentjakabpusztáról, az 1933-ban a világ minden részéről Gödöllőn vendégeket fogadó jamboree-ról, és a nem is olyan régen épült Human Bioplazmáról. Mindezek mellett megismerkedhetnek a helytörténetírás gödöllői történetével, valamint a kiállító művészek feltárt életrajzi adataival.

Kiállításunkkal ünnepeljük Gödöllő városát, munkánkkal segítünk történetének megismertetésében, szépségének megmutatásában. Dr. Hovhannesian Eghia 1937-es könyvének címadó felhívását magunkra véve, megmutatjuk, hogy miért is szerethetjük jobban Gödöllőt.

                                                                                     Őriné Nagy Cecília
művészettörténész

   Gödöllő50_Logo_2