Kiss Ernő honvéd altábornagy kendője

Eleméri és ittebei Kiss Ernő 1799-ben született Temesváron. Katonai pályafutását a bécsi Theresianum elvégzése után a császári hadseregben kezdte 1818-ban. 1848 tavaszán részt vett a szerb felkelők elleni harcokban. Októberben honvéd vezérőrnaggyá nevezték ki, a bánsági hadtest parancsnoka lett. Decemberben altábornagyi rangot kapott, de a parancsnokságról le kellett mondania Damjanich János javára. Kossuth az Országos Főhadparancsnokság vezetőjévé nevezte ki. A világosi fegyverletételnél került orosz, majd osztrák fogságba.

Golyó általi halálra, s nem akasztásra ítélték, mert a császári csapatok elleni harcban nem vett részt. Kivégzésekor csak a második lövés oltotta ki életét, erre maga Kiss Ernő adta ki a tűzparancsot a tanácstalan kivégzőosztagnak. Aradon, 1849. október 6-án végezték ki a tizenhárom vértanú egyikeként.

Holttestét tisztiszolgája, Kovács Mihály hantolta ki s temette el álnéven az aradi temetőben. Később még kétszer újratemették, végső nyughelye az eleméri katolikus templomban van.

A hagyomány szerint a kendővel a kihantolást követően takarták le az altábornagy arcát, majd relikviaként őrizték azt. A Gödöllői Város Múzeum Csupor-gyűjteményének ez a különleges darabja méltán kelti fel a ’48-as hagyományokat napjainkban is ápoló, tisztelő gödöllőiek érdeklődését.

Dr. Czeglédi Noémi

Régebbi cikkek
Gödöllői Városi Múzeum