„A köz nevelése, oktatása tehát egyértelműen a múzeumok célkitűzésének megkérdőjelezhetetlen része.
A gyermekek, fiatalok játékos képzése pedig e helyszíneket a pedagógiai munka különleges helyszínévé avatja.
A múzeum egyértelmű erőssége abban rejlik, hogy egyedi, eredeti tárgyakkal, műalkotásokkal rendelkezik, amelyeket a legjobb reprodukció sem pótolhat,
és ezeket a kiemelt tárgyi emlékeket, ezeket a művészeti alkotásokat a többi, hasonló vagy éppen teljesen más alkotás közelében kontextualizálni tudja.”

German Kinga In: Élmény és tudás. Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában. MOKK: Szentendre, 2010.

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A múzeum Gödöllő város fontos kultúrateremtő és kultúraközvetítő intézménye. Működését a Kulturális törvény (1997. CXL tv., módosítva: 2012. évi CLII. tv.) szabályozza. Ezen alapfeladatokon túl is fontosnak tartjuk a múzeum értékmegőrző, feldolgozó munkáját, az ezek során szerzett tudás közzétételét publikációk, kiállítások révén valamint az oktató- nevelő munkában való részvételt.

A Gödöllői Városi Múzeum célja, hogy szűkebb környezetének, a városnak a történelmét műtárgyak, dokumentumok révén megőrizze, majd bemutassa, és átadja. Ezen keresztül a múzeum egyrészt a lokálpatriotizmus elősegíti, másrészt a város imázsának a fontos letéteményese. Meggyőződésünk szerint múzeumunk a tanulásnak, az ismeretátadásnak és a szabadidő eltöltésének magas színvonalú kínálatot nyújtó színtere. Fontosnak érezzük, hogy mindez a 21. század technikai vívmányainak felhasználásával történjen.

Munkánk során szoros kapcsolatot tartunk fel a helyi kulturális intézményekkel és társadalmi szervezetekkel valamint az országos és nemzetközi szakmai szervezetekkel.

Múzeumunk nyitott és befogadó, mindenkit szívesen lát, dolgozóink a legjobb tudásuk szerint végzik munkájukat. Alkalmazottaink szakmai továbbképzéséhez és tudományos munkájához minden segítséget megadunk.

 

 

A Gödöllői Városi Múzeum jelenleg érvényben levő Szervezeti és Működési Szabályzata:

GVM-SZMSZ_2013-10-31

A Gödöllői Városi Múzeum Alapító Okirata, melyet Gödöllő Város Képviselő-testülete a 49/2014-es (III. 13.) határozatával hagyott jóvá:

GVM_Alapító-Okirat