Juhász Árpád és a gyermekművészet

Készült a Budapesti Történeti Múzeum GYEREK / KOR / KÉP kiállításhoz kapcsolódó szakmai konferencia tanulmányához.

A kiállításról bővebben: http://www.btm.hu/?q=gyerek_kor_kep

Összeállította: Őriné Nagy Cecília művészettörténész

Számítógépes munkák: Gecse Dániel

 

Juhász Árpád festőművész, aki a gödöllői művésztelep egyik alapító tagja volt Körösfői-Kriesch Aladár és Nagy Sándor mellett, 1863-ban született Zomborban (ma: Sombor, Szerbia). A gödöllői művésztelep ideológiájával foglalkozó művészettörténeti szakirodalom elsőként említi meg a Juhász Árpád ismeretségi köréből érkező Schmitt Jenő Henrik filozófus alakját, akinek teozófiai beállítottsága és gnoszticizmusa hatott a művésztelep gondolkozására.

Juhász Árpád műveit Magyarországon a Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtára, legnagyobb számban a budapesti Néprajzi Múzeum, és a Gödöllői Városi Múzeum, külföldön a Szabadkai Városi Múzeum és a Zombori Városi Múzeum őrzi. A korabeli kiállítási katalógusok anyagát vizsgálva feltételezhetjük, hogy munkáinak igen nagy része van eddig még nem feltárt magántulajdonban.

Juhász Árpád 1904-ben vette feleségül egyik barátjának leányát, a nála jóval fiatalabb Omelka Vilmát. A gödöllői művésztelep családjaira jellemzően, a családon belüli egyenlőség alapján, szerelmi házasságban éltek. A feleség, Omelka Vilma művészi érzékkel és jó kézügyességgel megáldott asszony volt, aki az életben és a művészetben is társa volt férjének. Meghitt, visszavonult családi életüket ábrázoló vázlatokat találunk a Gödöllői Városi Múzeum anyagában. Juhász Árpád leánya, Vilma Gyöngyvér idős korában Rio de Janeiróba költözött, ahová magával vitte édesapja még megmaradt hagyatékát, ennek egy része már korábban, 1986-ban, a másik része 2016 nyarán került a tulajdonos kérésére a Gödöllői Városi Múzeumba. A gödöllői művésztelepen töltött gyermekévek szépségének megerősítése, hogy Juhász Árpád lánya megőrizte édesapja hagyatékát, elvitte magával, majd amikor 1986-ban látta, hogy újra érdekes lehet Magyarországon a gödöllői művésztelep története, magnóra mondta visszaemlékezéseit, és jó néhány művet eljuttatott a gödöllői múzeumba. Később a hagyatékot, az ottani magyar követségen dolgozó dr. Keresztesi Bélára bízta, aki annak jelentős részét 2016-ban a Gödöllői Városi Múzeumnak ajándékozta. A hagyaték anyagában található grafikák, a család által készített társasjáték, a Juhász Árpád által írt és illusztrált mesék híven tükrözik a gödöllői művésztelep alkotójának a családhoz, a gyermekekhez való pozitív szemléletű kapcsolatát.

Juhász Árpád játéktervei:

A Gödöllői Városi Múzeum gyűjteményében több vázlatot találhatunk, amelyek a falemezből kivágott, illetve esztergált népművészeti játékokhoz készültek. A vázlatokat vizsgálva bepillantást nyerünk a fantáziadús, több alakos elrendezések sokaságába, az ábrázolt alakok sokféleségébe, idős és fiatal, nő és férfi, valamint a gyermekábrázolásba. A stilizált, gondos odafigyeléssel megrajzolt, értelmezhető népi ruházat, a népi élet mindennapi kellékei, a kis kocsi, a gyermekkocsi, a korsó, a kosár, a székek, az esernyő mind-mind fellelhető és felismerhető ezeken az apró játékterveken, játékokon. Különös érzékenységet mutat a népviseletbe öltözött férfi gyermekkel megörökítése, ami ritka, legalább is általunk ritkának tartott ábrázolás. Juhász Árpád fa gyermekjáték terveivel a magyar népművészet és a vidék megismertetését szolgálta. Lánya visszaemlékezése szerint közel 100 féle babát tervezett édesapja a gyermekek részére. Szerette volna elkészíteni az ország minden tájának falusi viseletét és életét bemutató játék-együttest.

 

Juhász Árpád–Inotay László: Matyó játékfigurák, 1913

olaj, fa, különböző méretek.

Gödöllői Városi Múzeum ltsz: 86.124./1–4.

 

Népviseletes játékbabák tervei

ceruza, akvarell, tus, toll, papír, 80 x 210 mm

Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllő, ltsz.: 88.37.

 

 

 

 

 

Mezőkövesdi fa játék figurák tus tervei. 17 terv. 1913. előtt

ceruza, színes ceruza, tus, papír, 217 x 298 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.6.

 

Mezőkövesdi fa játék figurák tus tervei. 9 terv

ceruza, tus, színes ceruza, papír, 216 x 297 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.7.

 

Fából esztergált alakok terve, természetes nagyságban. Matyó legény 3 oldalról

ceruza, tus, akvarell, papír, 222 x 250 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.8.

 

Esztergált babák. Természetes nagyság. Jobb oldalon sátoros kendő szerkesztési rajza

ceruza, akvarell, papír, 296 x 418

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.14.

 

Mezőkövesdi fa játék figurák tervei. Jobbra lent apa gyerekkel

ceruza, papír, 125 x 93 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.12.

 

Vázlatlap. Omelka Vilma a fa játékfigurákat festi

tus, papír, 450 x 316 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017. 26.

 

Társasjátékterv

ceruza, tus, akvarell, 436 x 299 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.17.

A 2016-ban érkezett hagyaték anyagában található egy saját tervezésű és készítésű papír társasjáték táblatervének, szakadás miatt csak az egyik oldala. A játék címe: Utazás Pestre – állomások, a városok jellemzői képekben.

 

 

Noé bárkája. Különféle állatok hosszú sora

ceruza, tus, toll, akvarell, egyenként: 186 x 310 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.10.1–20.

2016-ban került a Noé bárkája rajzsorozat a művész lányának hagyatékaként a Gödöllői Városi Múzeumba. Egy-egy rajzlapon több állat alakja jelenik meg egymás mögött felsorakozva. Természethű ábrázolással, a háttérben néhány fa jelzi a környezetet. Az állatok békésen sétálnak Noé bárkája felé, ahol, tigris és sakál is szerepelhet a békés madarakkal egy lapon. Az állatok monoton sorát a majmok játékos mozgalmas csoportja szakítja csak meg. Színes, nagyobb foltokban megjelenő, jól értelmezhető ábrázolás.

 

 

Gyermekjátékok / Játszó gyermekek. III–VI. Négy oldalon

ceruza, tus, toll,  papír,  egyenként: 222 x 370 mm

Gödöllői Városi Múzeum ltsz: 86.159, 160, 161, 162.

Juhász Árpád néprajzi gyűjtőútjain szívesen rajzolta le a népviseletbe öltözött gyermekeket, és a parasztgyerekek egyéni és csoportos játékait. Gyűjteményünk őriz egy 16 oldalból álló grafika sorozatot, amelyen a megfigyelt népi játékokat rajzolta le. Különféle karikákkal, botokkal, labdákkal, kiskocsival, szánkóval, csónakkal játszott játékokat gyűjtött egybe. A rajzokon megfigyelhetjük elsősorban a fiú gyerekek ruházatát, az egyéni és a csoportos játékokat, a játszó gyerekek elhelyezkedését az egyes játékoknál, a játékszerek kialakítását, sokféleségét, a játékokban benne rejlő végtelen fantáziát.

 

 

Juhász Árpád saját versei illusztrációval:

Érdekes színfoltot képeznek Juhász Árpád gyermekei számára írt és illusztrált meséi. Nem tudunk arról, hogy a mesék valamelyike kiadásra került volna. Juhász Árpádot rendkívüli szerénysége távol tartotta attól, hogy kiadót keressen, vagy akár saját kiadásban megjelentesse műveit.

 

Mikép terem a kenyér?

ceruza, papír, tus, egyenként 240 x 300 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.1.1-4.

 

 

Betegesdi. Saját mese szöveggel és illusztrációval

ceruza, tus, papír, egyenként: 170 x 416 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.15.

A kosár szeder

tus, karton, egyenként: 251 x163 mm, szöveg végén jelzés: Juhász Á.

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.16. 1–5.

 

A legerényesebb lány csókja ( Allegoria)

ceruza, tus, papír, 340 x 418 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.4.

A legerényesebb lány csókja

(Allegoria)

Valami baja van fenn a Várban,

Lótnak-futnak az emberek,

Suttogva kél a rossz hír szárnyra

Az ifju vár-úr nagy beteg.

 

Sok orvost hívtak meg tanácsra

Messze vidékről idegent

Most ott tűnődnek tankodnak

A nagy betegnél odafennt.

 

Egyik vitatja hogy tüdője

Másik hogy mája lépe rossz

Érvet szavához foliánsból

Nagy könyvekből merítve hoz.

Szorongva jár a büszke várúr

A gondtelt orvosok között

Kérő könyörgő ajkairól

A parancsszó elköltözött.

 

Nagy kincset kap ki meggyógyítja

Az ifjú hervadó szívét

Ki rá talál halál sebére

S megmenti ifjú életét.

 

S elő kerül minden amit csak

Kigondolt ember értelem

Mi légben vízbe’ tűzbe’ támad

S ami a földbe’ megterem.

 

Nagy buzgalom kevés eredmény

Az ifjún semmi sem segít

Halott halványan fekszik ágyán

Lehunyva bágyadt szemeit

 

Meseillusztráció. Vázlatok A legerényesebb lány csókja című meséhez

ceruza, tus, papír, 297 x 449 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.30.

 

Meseillusztráció. Vázlatok A legerényesebb lány csókja című meséhez. Alatta gyorsírással a vers

ceruza, tus, papír,210 x 340 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.31.

 

A tengerlépő cipők. Meseillusztráció

tus, akvarell, papír, 440 x 355 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.9.

 

 

További meseillusztrációk:

 

Meseillusztráció. Árva Juliska

ceruza, tus, akvarell, 300 x 210 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017. 33.

 

Meseillusztráció. Jancsi és Juliska a mézeskalács házikónál

ceruza, papír, 150 x 218 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.29.

 

Meseillusztráció

ceruza, tus, papír, 149 x 217 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.28.

 

Meseillusztráció gyorsírással írt mesével

ceruza, papír, 210 x 338 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.32.

Hogyan készül a kenyér?

tus, ceruza, papír, 185 x 248 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 88.26.

 

 

Meseillusztráció. Gazdag lány, 1906 és 1909 között

tus, papír, 265 x 326 mm. J.j.l. JUHÁSZ Á.

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 86.123.

 

Versillusztráció: A madár

tus, papír, 140 x 220 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 88.36.

 

Illusztráció: Kalári néni. Életképpel, matyó díszítéssel

Tus ecsettel, ceruza, papír, 270 x 160 mm,

Felirat: Kalári néni behívja/Borit meg Petát/keszkenöbe kötött/tiris kácsit adott át/nekik hogy vigyék/öreganyjukhoz

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz:89.10.

 

Omelka Vilma gyermekeivel. Meseolvasás

ceruza, papír, 300 x 195 mm

Gödöllői Városi Múzeum ltsz: 98.3.

 

Vázlatlap. Omelka Vilma gyermekeit oktatja/ gyermekeivel

ceruza, papír, 205 x 292 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017. 27.

 

A mese

a.k. A mese j.l. Gödöllő 1914. február

ceruza, papír, 205 x 209 mm

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017.2.

 

Játszó gyermek

tus, papír, 119 x 170 mm, j.j.l. monogram

Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2017. 3.

 

 

 

Gödöllői Városi Múzeum