Történelem órákhoz

 

Egy uradalom működése – a Grassalkovichok birtoképítő munkája

A 18. századi nagybirtok szerkezete, működése, lakóinak élete, életkörülményei.

A tantervi anyagba integrálható középiskola 10. osztályában.

 

A kereskedelem régen és ma – kiindulási alap a szatócsbolt az állandó kiállításban

A foglalkozás két témakörhöz kapcsolható (egyeztetve a tanár kollégával) a nagy földrajzi felfedezések és a világkereskedelem kialakulásának korához valamint a dualista monarchia gazdasági életéhez.

A tantervi anyagba integrálható középiskola 10. vagy 11. osztályában.

 

A két világháború közti Gödöllő kisiparosai

A foglalkozás a két világháború közti Magyarország témakör gazdaság és társadalomtörténeti részéhez kapcsolható.

A tantervi anyagba integrálható középiskola 12. osztályában.

 

Királyi utazások: foglalkozás a gödöllői Királyi Váróban

A Monarchia vasúthálózatának kiépülése, az utazási szokások, kedvelt úti célok, a királyi pár utazásai.

A tantervi anyagba integrálható középiskola 12. osztályában.

 

Gödöllő, hajdan volt fürdőváros

A foglalkozás a boldog békeévek társadalomtörténetéhez vagy a Budapest világvárossá válása témához kapcsolható.

A tantervi anyagba integrálható középiskola 11. osztályában.

 

Projektpedagógia a Gödöllői Városi Múzeumban

A Gödöllői Városi Múzeum a 2015/16-os tanévben egy új lehetőséget kínál történelem szakos tanároknak. A közoktatás módszertanában az utóbbi 5-6 évben egyre hangsúlyosabbá válik a projektmunka. Nevezetesen, hogy a diákok egy projekt elkészítése során jussanak értékes ismeretekhez. Egyre inkább elvárt követelmény, hogy a tanárok a tanulási folyamatba építsék be a projektmunkát. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani azzal, hogy Gödöllő történetének azon korszakaiból, amelyek nagyobb kontextusban is fontosak projekt feladatokat kínálunk, minden évfolyamban egy téma köré csoportosítva 5-6 csoportnak adunk tevékenységi lehetőséget, aminek a végeredményét majd a tanórán bemutathatja, kiselőadás, prezentáció vagy kiállítás formájában, így az adott osztály csoportjai az adott témáról egy komplex képet kaphatnak.

Részletes leírás és ismertetés: projektpedagógia

 

Gödöllő a nyaralóhely-helytörténeti óra

Új foglalkozás!

Miért tartjuk 1867-1945 közötti időszakban Gödöllőt kedvelt nyaralóhelynek is?

Erre a kérdésre ad választ a Gödöllői Városi Múzeum időszaki kiállítása és a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai óra. A foglalkozás alatt a tanulók a kiállított műtárgyakról készült, felnagyított képrészleteket kutatva ismerkedhetnek meg Gödöllő történetével. Megláthatják, hogyan alakította az itt lakók életét Erzsébet királyné és Ferenc József gyakori itt tartózkodása.

 

Magyar irodalom órákhoz

Petőfi és Mednyánszky Berta – A szerelem gyöngyei versciklus, Gödöllőn írt versek

A szerelem érzése és szerelmi líra Petőfi pályájának korai szakaszában

Petőfi második gödöllői tartózkodásának, Mednyánszky Bertához fűződő érzéseinek és az ehhez köthető verseknek a megidézése interaktív, drámajátékos formában.

A tantervi anyagba integrálható középiskola 10. évfolyamában.

Játszátok el Petőfi versét Jó kis legendát írtunk Petőfiről, ugye Biztos a c jelű válasz a jó

 

Ady és Léda – a Léda villa, Léda szalongarnitúra a múzeum kiállításában

A múzeumban őrzött Léda-hagyaték kapcsán megidézzük interaktív, drámajátékos formában a 20. század elején Ady és Brüll Adél között szövődött híres, hírhedt viszonyt és a kapcsolathoz köthető versek közül néhányat.

A tantervi anyagba integrálható középiskola 11-12. évfolyamában.

 

Irodalom óra érettségizőknek

Az irodalom regionális emlékei Gödöllőn. (Petőfi Sándor, Mikszáth Kálmán, Ady Endre, Ottlik Géza) Foglalkozás érettségire készülőknek.
Csak csütörtöki napokon vehető igénybe!

A tantervi anyagba integrálható középiskola 12. évfolyamában.

 

Művészettörténet órákhoz

A barokk gödöllői emlékei

Séta a múzeum barokk terméből kiindulva, és a város köztéri barokk szobrainak, épületeinek megtekintése.

A tantervi anyagba integrálható középiskolák 10. osztályában.

 

A szecesszió gödöllői emlékei

A gödöllői művésztelepen élő alkotók munkásságának, életmódjának, a szecesszió stílusjegyeinek bemutatása.

szecessziós foglalkozáson készült szecessziós képkeretbe meghívó készül Üvegterv készítés Nagy Sándor nyomán 

 

Fényképezz!

Fotótörténeti érdekességek a múzeum gyűjteményében lévő műtárgy fényképezőgépeken keresztül.

Általános iskolák 8. osztálya számára médiaismeret és művészettörténet órákhoz.

Mit látsz a sztereoszkópban Hogyan működik a sztereoszkóp mi kerül a képkeretbe

Jelentkezés és további információ:

Kovács Noémi
múzeumpedagógus — museum educator

Tel.: +20 269-2007
Fax: +36 28 422-003
E-mail: k.noemi.muzeum@gmail.com